Kött

Allmän fakta

Kött är ett födoämne som består av ätlig fett- och muskelvävnad hos djur. Det äts av både allätare, rovdjur och asätare. I många kulturer anses kött vara viktigt för att tillfredsställa kroppens behov av protein. Olika kött benämns olika som nötkött från nötkreatur, får- och lammkött, viltkött från exempelvis älg eller hjort, fläskkött från gris och så vidare.

Den som väljer att inte äta kött av någon anledning kallas för vegetarian. Som vegetarian är det viktigt se till att man får i sig alla de ämnen som kroppen behöver.Majoriteten av alla köttyper är röda med några undantag som fiskkött som vanligen är vitt eller grått samt fågelkött som är ljust rosafärgad. De länder som står för den största köttkonsumtionen är länder som bland annat USA, Spanien, Australien samt Österrike.

Kött som man köper i affären

Kötthantering

En styckare alternativt slaktare styckar djurkroppen i mindre styckningsdelar. Sedan bereds vanligen köttet för att det ska kunna lagras under en längre tid. Lagringen kan utföras på olika sätt såsom att det gravas, saltas, rimmas, torkas, röks eller liknande. Det ställs stora krav för kötthanteringen för att minska risken för bakterier och parasiter. När köttet sedan ska tillagas kan det antingen kokas, stekas, grillas eller friteras.