Ris

Allmän fakta

Ris är ett slags sädesslag som tillhör rissläktet, dess frutker (riskornen) fungerar som basföda för halva jordens befolkning. Själva risplantan är en stråväxt som är omkring en meter hög, har långa blad samt enblommiga småax. Ris är det näst mest odlade sädeslaget i världen efter vete som är det som odlas mest. I många asiatiska länder utgör ris en betydelsefull del av deras kost och konsumeras många gånger dagligen. Riset kan även komma till användning vid tillverkning av mjölkersättning för veganer och allergiker.

En skål med ris

Bergris och sumpris

Ris delas vanligen in i två grupper beroende på odlingssätt. Bergriset odlas på helt vanliga åkrar medan sumpriset behöver odlas på fält som är vattendränkta. Sumpris är mer förekommande än bergsris. Odlingarna är dock för det mesta arbetskrävande och det är nödvändigt att riset får näring, sol, syre och vatten. I land som exempelvis Thailand och Burma är riset en betydelse exportvara. Över 80% av allt odlat ris odlas i Asien. Det finns även någorlunda stora risodlingar i Sydamerika samt Öst- och Västafrika.

Användning

Det finns flera olika rissorter varav några är råris, fullkornsris, jasminris samt basmatiris. Dessa tillagas vanligen genom kokning eller ångning och används i flera maträtter och som tillbehör. Några rätter som huvudsakligen består av ris är exempelvis risotto, risgrynsgröt, ris à la Malta samt paella.