Odla ekologiskt i ett stort växthus

Odla ekologiskt i växthus

Ekologiska produkter blir allt populärare, det är enkelt att odla dessa i växthus och välj gärna ett stort växthus. Bland växthussortimenten finns det olika typer som bågväxthus, tunnelväxthus och väldigt vackra växthus i trä.

Att odla i växthus har även sina fördelar då det inte är lika utsatta för fåglar och det blir svårare för större djur att komma åt. Det finns många olika skäl att välja dem framför konventionellt odlad frukt och grönsaker.

Vissa anser att ekologiska produkter är mer näringsrika, medan andra hävdar att de smakar bättre. Ytterligare andra anser att ekologisk odling är bättre för miljön.

Men vilka är de specifika fördelarna med ekologiska grönsaker?

Här är några fördelar med att odla ekologiskt i växthus eller på friland:

  • Ekologiska grönsaker är mer näringsrika än konventionellt odlade grönsaker. Studier har visat att de har högre halter av antioxidanter, vitaminer och mineraler.
  • Ekologisk odling är bättre för miljön. Det använder mindre energi, producerar färre föroreningar och bidrar till att bevara jordens hälsa och bördighet.
  • Ekologiska produkter smakar ofta bättre än konventionellt odlade produkter. De kan vara sötare och saftigare och ha en mer intensiv smak.
  • Ekologiska produkter är ofta billigare än konventionellt odlade produkter. Detta beror på att ekologisk odling fortfarande är en relativt ny rörelse och att efterfrågan på ekologiska produkter ännu inte är lika stor som efterfrågan på konventionellt odlade produkter.

Renovera ditt gamla växthus med polykarbonatskivor

När du ska skapa ditt egna ekologiska odlande så kanske huset redan har ett växthus på tomten men det saknar rutor i tak eller på sidorna. Då kan ett effektivt sätt vara att renovera upp detta och ta måtten till en glasmästare.

Det finns även speciell polykarbonatplast i form av polykarbonatskiva som brukar benämnas som kanalplast. Där kan du bygga om men även till ditt växthus alternativt ersätta ditt plasttak till uterummet med helt nya polykarbonatskivor.

Publicerat i Mat