Personlig utveckling i Stockholm

CommZone är ett företag som drivs utav Andreas Sander i Stockholm. Han har sedan tidigare arbetat som polis i hela 10 år, vilket har gett honom en mycket stor erfarenhet i olika former. Han har bland annat fått prata med brottslingar och flera andra personer som mått mycket dåligt. Detta gav honom en annan syn på livet och därför startade han upp CommZone för att hjälpa folk med personlig utveckling i Stockholm och personlig coachning. Andreas anser att alla personer har potential och olika drivkrafter, det svåra är bara att få fram dem och övertyga att de är något bra.

Unik kunskap

Det finns flera som har unika kunskaper som t.ex matlagning och bakning. Det tråkiga är dock att flera inte tar vara på sin kunskap utan tänker hela tiden att andra är bättre än dem själva och att de inte kan bli något utav dem. Det är drivkraften man vill få fram och övertyga att det är en unik talang som man bör ta vara på.

Stresshantering

Ett annat mycket svårt ämne idag är stress vilket är väldigt vanligt inom restaurangbranschen. Det är ständigt saker man ska göra och ha en enorm tidpress. Därför är det vanligt att flera kockar går in i väggen av stress. Det kommer till en gräns när man inte klarar av det längre och allt blir för jobbigt. Just då kan CommZone hjälpa dig med ditt tankesätt och hur du bör göra för att unika den jobbiga stressen.

Känner du att du hade behövt prata med någon angående personlig coachning, utveckling eller konflikthantering. Kontakta då CommZone redan idag för att lösa just dina problem.