Tips för nyanställda i restaurangbranschen

I Sverige kan företag använda flera olika anställningsformer när de anställer nya anställda. Idag kommer vi att presentera några av de vanligaste metoderna och studera de metoder som faktiskt är tillämpliga om du är anställd enligt dessa metoder. Om din arbetsgivare inte följer bestämmelserna om anställningsform kommer vi också att införa de steg du kan vidta.

Hur brukar det gå till?

Oftast så brukar man bli anställd under en 6 månaders period för att visa vad man går för. Detta kallas för en provanställning. Om du blir provanställd innebär det att arbetsgivaren kommer att pröva dig under en period. Efter denna tidsperiod kan arbetsgivaren välja om han vill konvertera jobbet till ett permanent jobb eller att säga upp dig. Du kan njuta av en provperiod på upp till 6 månader, under vilken du har rätt till full lön och samma förmåner som alla andra på arbetsplatsen.

Samma rättigheter under provanställning

Under din prövotid har du samma rättigheter som fasta anställningar. Den enda skillnaden från dig är att din arbetsgivare kan sparka dig utan någon anledning. Under din prövotid kan din arbetsgivare välja att säga upp dig när som helst, men detta är inte längre möjligt samma dag som din prövotid slutar. Annat än det kan ingenting göra att du sticker ut från resten av företaget.

Om din arbetsgivare bryter mot lagen

Det händer sällan men om det skulle hända så kontakta en juristbyrå som specialiserar sig på arbetsrätt. RiVe är ett juristbyrå som kan hjälpa dig om du och din arbetsgivare är i en tvist. Oavsett vilken form av arbete du använder har du rättigheter. Om du bryter mot dessa rättigheter rekommenderar vi alltid att du kontaktar RiVe. De har lång erfarenhet inom branschen och förstår arbetsrätten inifrån och ut. Om du vill ha så många möjligheter som möjligt att tävla med din arbetsgivare i domstol rekommenderar vi verkligen att du tar hjälp av RiVe Juridiska Byrå.