Mjölk

Kons mjölkproduktion

Mjölk är den vätska som däggdjurshonor producerar och fungerar som näring till deras ungar. Den mjölk som vi dricker kommer nästan alltid från kon. För att kon ska kunna producera mjölk krävs det att hon föder en eller fler kalvar om året eftersom kon endast producerar mjölk i tio månader efter hon fött kalven. Mjölk består främst av vatten, kolhydrater, fett och protein. Dessutom innehåller mjölken flera viktiga näringsämnen som kalcium, jod, fosfor, zink, selen, magnesium samt kalium.

Mjölkindustrin växte

Innan den industriella revolutionen var mjölkproduktionen begränsad och eftersom mjölken inte kunde kylas ner var det relativt vanligt med salmonellautbrott och även tuberkulos utbröt i vissa fall på grund av mjölken. Mjölkindustrin blev särskilt framgångsrik i Sverige under 1900-talet genom de nya metoderna för förpackning och pastörisering. De tekniska framstegen ledde dock till en drastisk minskning av mejerier och även antalet mjölkbönder minskade något otroligt.

Laktosintolerans

Historiskt sett utvecklar människan en laktosintolerans när hon når vuxen ålder vilket visas tydligt i vissa delar av världen. I Europa ändrades dock detta i samband med stenåldern då bristen på näringsämnen gjorde att djurmjölk blev en viktig del av kosten. En mutation spreds bland européerna vilket gjorde det möjligt för dem att spjälka laktosen. Idag dricker de flesta i Sverige mjölk och barnen lär sig tidigt att det är viktigt att dricka mjölk dagligen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *