Få ett välsmakande brunnsvatten

Sommaren är en årstid då många spenderar mycket tid i sina sommarstugor. I vissa fall finns det inte tillgång till rent dricksvatten, utan detta får man då lösa genom en egen brunn. Problemet med en egen brunn är att vattnet sällan är rent och kan ibland till och med vara farligt. För att ta reda på hur rent ditt vatten är räcker det inte med att titta om det är rent. Även fast det ser rent ut vet du inte vilka organismer som döljer sig i vattnet. Därför är det väldigt viktigt att regelbundet göra en analys av ditt brunnsvatten.

Genom att kontakta Svensk Vattenanalys kan du ta reda på vilka parametrar ditt vatten har. Med en rapport i din hand kan du enkelt se vad som finns i ditt brunnsvatten och hur dan kvalitén är. En rapport visar även resultatet av en radonmätning av vattnet. Eventuella brister i vattnet måste åtgärdas genom exempelvis ett vattenfilter. Ett vattenfilter gör att du kan dricka ditt vatten direkt ur kranen utan att behöva vara orolig för att bli sjuk. Ett filter tar även bort det grumligheten, färgen eller lukten av ditt brunnsvatten. Vattnet ska både vara rent på både teknisk väg, samt vara estetiskt tilltalande. Vilken typ av vattenfilter du bör ha beror helt på vad din vattenanalys säger att det finns för ämnen i ditt dricksvatten.

Hela 2,5 miljoner svenskar får vatten från sina egna brunnar, vilket är en väldigt stor andel. Det är nästan en fjärdedel av befolkningen som är beroende av att få sitt dricksvatten analyserat.